Контрольні питання та тести

1. Загальна теорія спорту для всіх 

    Критерії оцінювання знань - завантажити

    Картка практичного заняття №1 - завантажити

    Картка практичного заняття №3 - завантажити

    Картка підсумкового контролю - завантажити

2. Фізична реабілітація

    Поточний та підсумковий контроль за курсом №1 - завантажити

    Поточний та підсумковий контроль за курсом №2 - завантажити

3. Фізіологія людини

    Поточний та підсумковий контроль за курсом - завантажити

4. Спортивна фізіологія

    Поточний та підсумковий контроль за курсом - завантажити

5. Історія фізичної культури

    Екзамінаційні тести - завантажити

    Запитання до іспиту - завантажити

6. Спортивні ігри та методика їх викладання

    Тести - завантажити

7. Нові технології у фізичному вихованні

    Тести - завантажити