Кущ Олександр Сергійович

Кущ Олександр Сергійович

Освіта:

Московський гуманітарний університет, рік закінчення: 1988 р. 

Спеціальність: «Історія», Кваліфікація за дипломом: викладач історії, методист

 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського,

рік закінчення: 2019 р. 

Спеціальність: «Технології мащинобудування»,

Кваліфікація за дипломом: магістр з прикладної механіки

 

Класичний приватний університет, рік закінчення: 2020 р. 

Спеціальність: «Фізіотерапія, ерготерапія»,

Кваліфікація за дипломом: магістр з фізіотерапії, ерготерапії

 

Шифр наукової спеціальності: 19.00.07

Назва наукової спеціальності: «Педагогічна та вікова психологія»

 

Рік присвоєння: 2012 р. (ДК № 004771).

Тема дисертації: «Психологічні умови розвитку творчого мислення старшокласників засобами рольових ігор»

Наукові інтереси: психологія творчості, психологія праці, вікова та педагогічна психологія, психологія здоров’я.

Вчене звання: Атестат доцента 2016 р., 12ДЦ №046815.

 

Досвід роботи:

2014 р. – по теперішній час – доцент кафедри здоров’я людини та фзичної культури Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;

2012 – 2014 рр.– доцент кафедри психології, педагогіки та філософії Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;

2010–2012 рр. – майстер виробничого навчання професійно-технічного училища №22, м.Кременчук;

2005–2010 рр. – директор Кременчуцької філії Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського;

2000–2004 рр. – проректор-керівник Кременчуцького представництва Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».

 

Підвищення кваліфікації  та стажування:

Місце проходження: Інститут технологій та бізнесу в Чеських Будійовицях (VSTE ),  кафедра менеджменту, кафедра іноземних мов (Чеські Будійовиці, Чехія).

«The usage and innovations introduction in the European education; European experience of the improving of the educational process » (Використання та впровадження інновацій в європейській освіті; європейський досвід удосконалення освітнього процесу).

Квітень –травень 2016 р.

 

Місце проходження: Інститут технологій та бізнесу в Чеських Будійовицях (VSTE ), факультет бізнес-стратегії, кафедра іноземних мов (Чеські Будійовиці, Чехія).

«The usage and innovations introduction in the European education; European experience of the improving of the educational process » » (Використання та впровадження інновацій в європейській освіті; європейський досвід удосконалення освітнього процесу)..

Листопад –грудень 2016 р.

 

Місце проходження: Інститут технологій та бізнесу в Чеських Будійовицях (VSTE ),  факультет бізнес-стратегії (Чеські Будійовиці, Чехія).

«The characteristics of teaching applied psychology in various educational courses» (Особливості викладання прикладної психології в різних навчальних курсах).

Травень –червень 2017 р.

 

Місце проходження: Західночеський університет в м.Плзень (ZCU ),  філософський факультет, кафедра германістики і славістики (Плзень, Чехія).

«Особливості психолінгвістичного дослідження професіонального мислення за допомогою вербальних індикаторів».

Грудень 2018 р.

 

Місце проходження: Західночеський університет в м.Плзень (ZCU ),  педагогічний факультет, кафедра психології (Плзень, Чехія).

«Features of the teaching of health psychology in the context of general human health» (Особливості викладання психології здоров'я в контексті загального стану здоров'я людини).

Липень –грудень 2019 р.

 

Забезпечення дисциплін: 

«Психологія», «Психологія здоров’я», «Дифференціальна психологія» – у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського.

 

Інші види удосконалення професійної майстерності тощо (з отриманням сертифікату, посвідчення, інших документів): 

Участь у міжнародних науково-практичних та навчально-методичних конференціях;

постійний учасник авторських шкіл академіка  Моляко В. О. в Інституті психології ім. Г.С.Костюка НАПН України, тренінгів, семінарів по психології творчості та психології праці.

 

Участь зі студентами в наукових конференціях – понад 20 студентів, з публікацією тез – 9 студентів.

Google Scholar: профіль https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=ay-bEVgAAAAJ

 

ORCID ID: orcid.org/0000-0003-3373-0053

 

ResearcherID: A-3139-2017

 

E-mail: akushch2005@gmail.com