Лабораторна база

Навчально-методична база кафедри здоров’я людини та фізичної
культури

 

Матеріально-технічна база випускової кафедри забезпечує якісне
проведення всіх видів занять, передбачених навчальними планами та
програмами. Всі приміщення кафедри відповідають вимогам санітарнотехнічного стану та протипожежної безпеки.
В аудиторіях і кабінетах кафедри регулярно проводяться ремонти.
Відповідно до складеного графіку щорічно здійснюється інвентаризація та
перевірка матеріально-технічних цінностей, які підпорядковані кафедрі.
В

усіх приміщеннях забезпечені заходи з охорони праці (заземлення, плани
евакуації, таблички з правилами техніки безпеки та протипожежної безпеки,
вогнегасники). Викладач кожної навчальної дисципліни веде журнал з
техніки безпеки. Відповідний інструктаж студентів проводиться на початку
кожного семестру. Дотримання студентами вимог техніки безпеки при
виконанні робіт контролюють викладачі, які проводять заняття. Випадків
травмування студентів та співробітників кафедри не було.

 

Для проведення аудиторних занять кафедра має:
- для потокових лекцій, семінарських занять –
аудиторія №1517;
- методичний кабінет, де є мультимедійне обладнання, навчальноінформаційні стенди, комплекти таблиць та плакатів, навчальнометодичні комплекси дисциплін, навчальні підручники, муляжі для
курсу анатомії та фізіології, обладнання для проведення
функціональних та антропометричних досліджень (тонометри,
глюкометри, пульсоксиметри тощо) –
аудиторія №1403;
- масажний кабінет з масажними кушетками та столами (8 комплектів)
аудиторія №1310;
- навчально-методичний кабінет спортивних дисциплін (КСС
«Політехнік» (із мультимедійним обладнанням, комплектами
навчальних плакатів, відповідною навчальною літературою, доступом
до інтернету).

 


Практичні заняття проводяться:

- у плавальному басейні «Нептун», який містить 2 ванни для плавання
та зал сухого плавання, обладнаний тренажерами;
- на території КСС «Політехнік», який містить стадіон з футбольним
полем і спортивним ядром, критий манеж з біговими доріжками,
ігровими полями для міні-футболу, волейболу, баскетболу,
настільного тенісу та скеледром. На території КСС «Політехнік» є
також зала фітнесу, атлетичної гімнастики, лікувальної фізичної
культури.