Лошицька Тамара Іванівна

 Лошицька Тамара Іванівна, 1968 р. н., кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри здоров’я людини та фізичної культури.

1989 року з відзнакою закінчила Черкаський державний педагогічний інститут імені 300-річчя Возз’єднання України з Росією. 

У  Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського працює з 1993 року. У 2002 році вступила до аспірантури Національного університету фізичного виховання і спорту України і в 2007 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту за напрямом 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення (науковий керівник професор Круцевич Т. Ю.).

У 2010 році присвоєно вчене звання доцента. Автор б9 наукових публікацій, у т.ч. -  21 фахових.

 З 2016 по 2019 рік паралельно із основною роботою працювала у центрі підвищення кваліфікації Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

 У 2019 році пройшла закордонне стажування у м. Бидгощ (Польща), володіє польською мовою на рівні В-1.