Методичне забезпечення дисциплін для студентів денної форми навчання зі спеціальності 014.11 "Середня освіта (Фізична культура)"

Репозитарій методичного забезпечення - переглянути

Інформаційне забезпечення - переглянути

Бібліотека - переглянути


Критерії оцінювання навчальних досягнень - завантажити

 

Методичні вказівки щодо проходження педагогічної практики 2021 рік - 

Робоча програма щодо проходження педагогічної практики 2020 рік - завантажити

 

Методичні вказівки щодо проходження педагогічної практики 2021 рік ( ОНОВЛЕНА ) - завантажити

Робоча програма щодо проходження педагогічної практики 2020 рік ( ОНОВЛЕНА )- завантажити

 

Виробнича (навчальна) практика 2019 №1 - завантажити

Виробнича (навчальна) практика 2019 №2 - завантажити

 

Щоденник з педагогічної практики №1 - завантажити

Щоденник з педагогічної практики №2 - завантажити

 

Звіт з педагогічної практики №1 - завантажити
 
Звіт з педагогічної практики №2 - завантажити

 

Дисципліни навчального плану 2021-2025 навчальних років
 
Програми з педагогічної практики

     Педагогічна практика у ЗЗСО (ознайомча) - завантажити

     Педагогічна практика у ЗЗСО (у початковій школі)- завантажити

     Педагогічна практика у ЗЗСО (у середній школі)- завантажити

     Педагогічна практика у ЗЗСО (у старшій школі)- завантажити

 
1. Безпека життєдіяльності та охорона праці

     Навчальна програма - завантажити

     Робоча програма - завантажити

     Силабус - завантажити

 
2. Біохімія
 
     Навчальна програма - завантажити

     Робоча програма - завантажити

     Самостійні роботи - завантажити

     Практичні роботи - завантажити

     Силабус - завантажити

 

3. Біомеханіка
 
     Силабус - завантажити
 
4. Інклюзивне фізичне виховання школярів
 
     Силабус - завантажити
 
5. Анатомія та фізіологія людини
 
     Силабус - завантажити
 
6. Філософія
 
     Силабус - завантажити
 
7. Основи здорового способу життя
 
     Навчальна програма - завантажити
 
     Робоча програма - завантажити
 
     Силабус - завантажити
 
8. Основи професійної термінології 
 
     Самостійні роботи - завантажити
 
9. Правове регулювання суспільних відносин
 
     Навчальна програма - завантажити
 
     Робоча програма - завантажити
 
     Самостійні та практичні роботи - завантажити
 
     Силабус - завантажити
 
10. Загальна та педагогічна психологія
 
     Семінарські заняття - завантажити
  
     Самостійні роботи - завантажити
 
     Силабус - завантажити
 
11. Іноземна мова за професійним спрямуванням
 

     Навчальна програма - завантажити

 
     Робоча програма - завантажити
 
     Силабус - завантажити
 
12. Методика позакласної фізкультурно-оздоровчої роботи
 
     Робоча програма - завантажити

 


 

Дисципліни навчального плану 2020-2024 навчальних років

1. Фізіологія людини

     Навчальна програма - завантажити

     Практичні роботи - завантажити

     Робоча програма - завантажити

     Самостійні роботи - завантажити

     Силабус фізіологія людини - завантажити

2. Фізична реабілітація

     Навчальна програма - завантажити

     Практичні роботи - завантажити

     Робоча програма - завантажити

     Самостійні роботи - завантажити

     Силабус фізична реабілітація - завантажити

3. Психологія спорту

     Психологія спорту - завантажити

4. Психологія

     Навчальна програма - завантажити

     Робоча програма - завантажити

5. Історія фізичної культури

     Робоча програма - завантажити

     Робоча програма 2020 - завантажити

     Практична робота - завантажити

     Самостійна робота - завантажити

6. Біохімія, екологія з основами гігієни

      Навчальна програма - завантажити

      Робоча програма - завантажити

      Силабус - завантажити

      Самостійні роботи - завантажити

      Лабораторні роботи - завантажити

      Практичні заняття - завантажити

7. Фізичне виховання

      Навчальна програма - завантажити

      Робоча програма - завантажити

      Силабус - завантажити

8. Українська мова у професійному спілкуванні

      Силабус - завантажити

9. Ритміка і хореографія

      Методичні вказівки - завантажити

      Анотація - завантажити

10. Безпека життедіяльності, цивільний захист

      Навчальна програма - завантажити

      Робоча програма - завантажити

      Силабус - завантажити

11. Анатомія та фізіологія людини

      Навчальна програма - завантажити

      Робоча програма - завантажити

      Силабус - завантажити

      Лабораторні роботи - завантажити

      Практичні роботи - завантажити

      Сакмостійні роботи - завантажити

12. Педагогічна валеологія

      Навчальна програма - завантажити

      Робоча програма - завантажити

      Практичні роботи - завантажити

      Самостійні роботи - завантажити

13. Теорія та методика фізичного виховання

      Робоча програма 2020 - завантажити

      МВ до СР 2019 - завантажити

      Теми курсових робіт 2017 рік - завантажити

      Теми курсових робіт 2018 рік - завантажити

      Теми курсових робіт 2019 рік - завантажити

      МВ до КР - завантажити

      МВ до ПЗ - завантажити

14. Біомеханіка

      Навчальна програма - завантажити

      Робоча програма - завантажити

      Практичні роботи - завантажити

      Самостійні роботи - завантажити

15. Вступ до спеціальності

      Робоча програма - завантажити

16. Метрологічний контроль

      Робоча програма - завантажити

17. Філософія

      Робоча програма - завантажити

18. Загальна теорія здоров'я

      Робоча програма - завантажити

      Навчальна програма 2019 - завантажити

      Практичні заняття - завантажити

19. Інформатика 

      Робоча програма - завантажити

20. Оздоровчі технології у фізичному вихованні школярів

      Робоча програма - завантажити

21. Педагогіка

      Робоча програма - завантажити

22. Практика з основ рухових дій

      Робоча програма - завантажити

      Самостійна робота - завантажити

23. Основи професійної термінології

      Робоча програма - завантажити

24. Основи наукових досліджень у фізичному вихованні

      Робоча програма - завантажити

25. Методика викладання обраного виду спорту

      Робоча програма - завантажити

26. Екологія

      Робоча програма 2017 - завантажити

27. Плавання та методика його викладання

      Робоча програма 2020 - завантажити

28. Спортивні ігри та методика їх викладання

      Робоча програма 2020 - завантажити    

      Робоча програма - завантажити

      Навчальна програма - завантажити

      Практичні заняття - завантажити

29. Основи персонального тренування
 
      Практичні роботи - завантажити

Питання до комплексного іспиту - завантажити

 

Дисципліни вільного вибору                            

2017-2018 н.р. 

 

Варіант А

1. Гімнастика та методика її викладання

2. Легка атлетиика та методиа її викладання

3. Спортивні ігри та методика їх викладання

4. Плавання та методика його викладання

     Робоча програма - завантажити

5. Теорія та методика викладання атлетизму

6. Оздорповчі занняття на воді

     Робоча програма - завантажити

7. Теорія та методика фітнес-тренування

8. Історія фізичної культури

     Робоча програма №1- завантажити

     Робоча програма №2 - завантажити

     Навчальна програма - завантажити

9. Валеологія рухової активності та оздоровчий фітнес

     Робоча програма - завантажити

     Навчальна робота - завантажити

10. Педагогічні методи досліджень у фізичній культурі та спорті

11. Нові технології у фізичному вихованні

     Навчальна програма №1 - завантажити

     Робоча програма №1 - завантажити

12. Основи персонального тренування

     Самостійні роботи - завантажити

     Практичні заняття - завантажити

13. Психологія спорту

     Навчальна програма - завантажити

     Робоча програма - завантажити

14. Загальна теорія спорту для всіх

     Навчальна програма - завантажити

     Робоча програма - завантажити

15. Спортивна фізіологія

     Навчальна програма - завантажити

     Практичні роботи - завантажити

     Робоча програма - завантажити

     Самостійні роботи - завантажити

     Силабус спортивна фізіологія - завантажити

16. Відновлювальні засоби у фізичній діяльності

17. Ідеомоторне та психорегулююче тренування

     Навчальна програма - завантажити

     Робоча навчальна програма - завантажити

18. Реабілітаційна апаратура й устаткування

19. Основи туризму та орієнтування

 

Варіант Б

1. Методика фізичного виховання в СМГ

     Анотація - завантажити

2. Управління підготовкою юних спортсменів

     Анотація - завантажити

3. ФІзіологія ЦНС та ВНД

     Анотація - завантажити

4. Моніторінг і оцінка результатів дослідження в валелогії

     Анотація - завантажити

5. Нетрадиційні види рухової активності

     Анотація - завантажити

6. Основи медичних знань

     Анотація - завантажити

7. Параолімпійський спортивний рух

     Анотація - завантажити

8. Спортивні споруди і обладнання

     Робоча програма - завантажити

     Анотація - завантажити

9. Профілактика спортивного травматизму

     Анотація - завантажити

10. Біологія

     Анотація - завантажити

11. Економіка фізичного виховання

     Анотація - завантажити

12. Педагогічна майстерність

     Анотація - завантажити

13. Педагогіка фізичного виховання

     Анотація - завантажити

14. Метрологічний контроль

     Анотація - завантажити

15. Адаптивне фізичне виховання

     Анотація - завантажити

16. Рекреаційні заняття у фізичному вихованні

     Робоча програма - завантажити

     Самостійна робота - завантажити

     Практична робота - завантажити

 

2019-2020 н.р.

 

Варіант А

1. Гімнастика та методика її викладання

     Навчальна програма - завантажити

     Робоча програма - завантажити

     Практичні заняття - завантажити

     Самостійні роботи - завантажити

2. Легка атлетика та методика її викладання

3. Спортивні ігри та методика їх викладання

     Навчальна програма №1 - завантажити

     Навчальна програма №2 - завантажити

     Робоча програма №1 - завантажити 

     Робоча програма №2 - завантажити

     Практичні заняття - завантажити

4. Плавання та методика його викладання

5. Теорія та методика викладання атлетизму

6. Теорія та методика фітнес тренування

7. Історія фізичної культури

     Робоча програма - завантажити

     Навчальна програма - завантажити

8. Оздоровчий фітнес

     Робоча програма - завантажити

     Навчальна програма - завантажити

9. Загальна теорія спорту для всіх

     Робоча програма - завантажити

10. Новітні технології у фізичному вихованні

     Навчальна програма  - завантажити

     Робоча програма  - завантажити

11. Спортивна фізіологія

    Навчальна програма - завантажити

    Практичні роботи - завантажити

    Робоча програма - завантажити

    Самостійні роботи - завантажити

    Силабус спортивна фізіологія - завантажити

12. Педагогічні методи досліджень у фізичній культурі та спорті

     Анотація - завантажити

13. Основи персонального тренування

     Анотація - завантажити

14. Психологія спорту

     Анотація - завантажити

 

Варіант Б

 

1. Методика фізичного виховання в СМГ

      Анотація - завантажити

2. Управління підготовкою юних спортсменів

      Анотація - завантажити

3. Фізіологія ЦНС та ВНД

      Анотація - завантажити

4. Моніторинг і оцінка результатів дослідження в валеології

      Анотація - завантажити

5. Нетрадиційні види рухової активності

      Анотація - завантажити

6. Основи медичних знань

      Анотація - завантажити

7. Параолімпійський спортивний рух

      Анотація - завантажити

8. Спортивні споруди і обладнання

      Робоча програма - завантажити

      Анотація - завантажити

9. Профілактика спортивного травматизму

      Анотація - завантажити

10. Біологія

      Анотація - завантажити

11. Адаптивне фізичне виховання

      Анотація - завантажити

 

2020-2021 н.р.

1. Основи медичних знань

     Робоча програма - завантажити

     Силабус - завантажити

2. Методика викладання рухливих ігор і забав

     Робоча програма - завантажити

3. Підвищення спортивної майстерності

4. Рекреація у фізичній культурі школярів

     Робоча програма - завантажити

     Самостійні роботи - завантажити

5. Основи масажу

      Навчальна програма - завантажити

      Робоча програма - завантажити

      Самостійні роботи - завантажити

6. Підвищення спортивної майстерності

7. Оздоровчий фітнес

8. Оздоровчі заняття на воді

     Робоча програма - завантажити

9. Підвищення спортивної майстерності

10. Психологія фізичного вихованні і спорту

11. Основи раціонального харчування

     Робоча програма - завантажити

12. Методика викладання атлетизму

13. Фізіологія спорту

      Силабус- завантажити

14. Загальна теорія спорту для всіх

      Робоча програма - завантажити

15. Екологія людини

16. Ритміка і хореографія

17. Адаптивне фізичне виховання

18. Біофізика

19. Основи здорового способу життя

20. Основи фізичної реабілітації

21. Безпека у галузі фізичного виховання спорту

22. Психологія здоров'я

    Самостійні роботи - завантажити

    Семінарські заняття - завантажити

    Навчальна програма - завантажити

    Робоча програма - завантажити

23. Основи туризму та орієнтування

24. Українська мова у професійному спілкуванні

25. Основи фізичної реабілітації

     Силабус - завантажити

 25. Загальна та педагогічна психологія

     Силабус - завантажити