Методичне забезпечення дисциплін для студентів денної форми навчання зі спеціальності 014.11 "Середня освіта (Фізична культура)"

1. Фізіологія людини

    Навчальна програма - завантажити

    Практичні роботи - завантажити

    Робоча програма - завантажити

    Самостійні роботи - завантажити

    Силабус фізіологія людини - завантажити

2. Фізична реабілітація

   Навчальна програма - завантажити

    Практичні роботи - завантажити

    Робоча програма - завантажити

    Самостійні роботи - завантажити

    Силабус фізична реабілітація - завантажити

3. Спортивна фізіологія

    Навчальна програма - завантажити

    Практичні роботи - завантажити

    Робоча програма - завантажити

    Самостійні роботи - завантажити

    Силабус спортивна фізіологія - завантажити

4. Психологія спорту

    Психологія спорту - завантажити

5. Психологія, психологія здоров'я

    Самостійні роботи - завантажити

    Семінарські заняття - завантажити

    Навчальна програма - завантажити

    Робоча програма - завантажити

6. Психологія

    Навчальна програма - завантажити

    Робоча програма - завантажити

7. Загальна теорія спорту для всіх 

    Навчальна програма - завантажити

    Робоча програма - завантажити

8. Історія фізичної культури

   Практична робота - завантажити

    Самостійна робота - завантажити

    Робоча програма №1- завантажити

    Робоча програма №2 - завантажити

9. Спортивні ігри та методика їх викладання

    Навчальна програма №1 - завантажити

    Навчальна програма №2 - завантажити

     Робоча програма №1 - завантажити 

     Робоча програма №2 - завантажити

     Практичні заняття - завантажити

10. Нові технології у фізичному вихованні

     Навчальна програма №1 - завантажити

     Навчальна програма №2 - завантажити

     Робоча програма №1 - завантажити

     Робоча програма №2 - завантажити

11. Ідеомоторне та психорегулююче тренування

     Навчальна програма - завантажити

     Робоча навчальна програма - завантажити

12 Біохімія

     Навчальна програма - завантажити

     Робоча програма - завантажити

     Силабус - завантажити

13 Фізичне виховання

     Навчальна програма - завантажити

     Робоча програма - завантажити

     Силабус - завантажити

14. Українська мова у професійному спвлкуванні

     Силабус - завантажити

15. Ритміка і хореографія

     Методичні вказівки - завантажити

16. Безпека життедіяльності, цивільний захист

     Навчальна програма - завантажити

     Робоча програма - завантажити

     Силабус - завантажити

17. Психологія спорту

     Навчальна програма - завантажити

     Робоча програма - завантажити