Методичне забезпечення дисциплін для студентів денної форми навчання зі спеціальності 014.11 "Середня освіта (Фізична культура)"

Репозитарій методичного забезпечення - переглянути

Інформаційне забезпечення - переглянути

Бібліотека - переглянути

Журнал взаємовідвідувань занять НПП - переглянути


Критерії оцінювання навчальних досягнень - завантажити

 

Виробнича (навчальна) практика 2019 №1 - завантажити

Виробнича (навчальна) практика 2019 №2 - завантажити

 

Щоденник з педагогічної практики №1 - завантажити

Щоденник з педагогічної практики №2 - завантажити

 

Звіт з педагогічної практики №1 - завантажити
 
Звіт з педагогічної практики №2 - завантажити

 

Дисципліни навчального плану 2021-2025 навчальних років
 
Програми з педагогічної практики

     Педагогічна практика у ЗЗСО (ознайомча) - завантажити

     Педагогічна практика у ЗЗСО (у початковій школі)- завантажити

     Педагогічна практика у ЗЗСО (у середній школі)- завантажити

     Педагогічна практика у ЗЗСО (у старшій школі)- завантажити

     Наскрізна програма педагогічної практики у ЗЗСО - завантажити

ООК 1. Українська мова (за професійним спрямуванням)

     Навчальна програма - завантажити

     Робоча програма - завантажити 

     МВ СЗ - завантажити

     МВ СР - завантажити

ООК 2. Іноземна мова

     Робоча програма - завантажити

ООК 3. Інформатика

     Навчальна програма - завантажити

     Робоча програма - завантажити

     Силабус - завантажити 

      МВ щодо СР - завантажити

      МВ щодо ЛР - завантажити

      МВ щодо ЛР2 - завантажити 

ООК 4. Основи професійної термінології 
 
     Робоча програма - завантажити
 
     Навчальна програма - завантажити 
 
     МВ ПЗ - завантажити
 
     МВ СР - завантажити

ООК 5. Безпека життєдіяльності та охорона праці

     Навчальна програма - завантажити

     Робоча програма - завантажити

ООК 6. Філософія
 
     Робоча програма - завантажити
 
ООК 7. Правове регулювання суспільних відносин в Україні
 
     Силабус - завантажити
 
ООК 8. Основи здорового способу життя
 
 
     Робоча програма - завантажити
 
 
ООК 9. Основи практичної діяльності вчителя фізкультури 
 
     Робоча програма - завантажити
 
ООК 10. Анатомія та фізіологія людини
 
     Силабус - завантажити
 
     Навчальна програма - завантажити
 
     Робоча програма - завантажити
 
     МВ ПЗ - заванатажити
 
     МВ СР - завантажити
 
ООК 11. Педагогіка
 
     Робоча програма завантажити
 
ООК 12. Педагогічна валеологія
 
     Робоча програма - завантажити
 
ООК 13. Загальна та педагогічна психологія
 
     МВ СЗ - завантажити
  
     МВ СР - завантажити
     
     Робоча програма - завантажити
 
     Навчальна програма - завантажити 
 
ООК 14. Біомеханіка
 
     Силабус - завантажити
 
      МВ СР - завантажити
 
      МВ ПЗ - завантажити
 
ООК 15. Біохімія
 
     Силабус - завантажити
 
      МВ ПЗ - завантажити
 
      МВ СР - завантажити
 
ООК 16. Історія фізичної культури
 
     Робоча програма - завантажити
 
ООК 17. Теорія і методика фізичного виховання школярів
 
     Робоча програма - завантажити
 
     МВ ПЗ (1) - завантажити
      МВ ПЗ (2) - завантажити
    
 
ООК 18. Спортивні ігри та методика їх викладання
 
     Робоча програма - завантажити
 
     МВ ПЗ  - завантажити
 
ООК 19. Легка атлетика та методика її викладання
 
     Робоча програма - завантажити
 
ООК 20. Гімнастика та методика її викладання
 
     МВ ПЗ - завантажити
 
     Робоча програма - завантажити
 
     МВ СР - завантажити
 
ООК 21. Плавання та методика його викладання
 
     Робоча програма - завантажити
 
ООК 22. Методика позаурочної фізкультурно-оздоровчої роботи
 
     Робоча програма - завантажити
 
ООК 23. Оздоровчі технології у фізичному вихованні школярів
 
     Робоча програма - завантажити
 
       МВ КР ОТФВШ - завантажити
       МВ ПЗ - завантажити
ООК 24. Основи наукових досліджень у фізичному вихованні
 
     Робоча програма - завантажити
 
ООК 25. Інклюзивне фізичне виховання школярів
 
     Силабус - завантажити
 
ООК 26. Методика викладання рухливих ігор і забав
 
     Робоча програма- завантажити
 
Програма підсумкової атестації - переглянути

Тематика курсових робіт з дисципліни ТМФВ - переглянути 

Тематика курсових робіт з дисципліни ОТФВШ - переглянути  


Дисципліни за вибором студента

     Основи медичних знань - Переглянути
 
     Спортивно-педагогічне вдосконалення - переглянути 
 
      Рекреація у фізичній культурі школярів - Переглянути
 
     Основи масажу- Переглянути
 
     Оздоровчий фітнес - Переглянути
 
     Ритміка та хореографія - Переглянути
 
     Основи раціонального харчування - Переглянути
 
     Оздоровчі заняття на воді - Переглянути
 
     Психологія здоров'я - Переглянути
 
     Нові технології у фізичному вихованні - переглянути 
 
    Фізичне виховання різних груп населення - переглянути