Навчально-методичний комплекс дисциплін спеціальності 227 - "Фізична терапія, ерготерапія"

Репозитарій методичного забезпечення - переглянути

Бібліотека - переглянути


Практична підготовка студентів

Наскрізна програма практик - переглянути

Клінічна практика з фізичної терапії та ерготерапії при порушенні діяльності нервової системи - завантажити

Клінічна практика з фізичної терапії та ерготерапії при порушенні діяльності опорно-рухового апарату - завантажити

Клінічна практика з фізичної терапії та ерготерапія при порушенні діяльності серцево-судинної та дихальної систем - завантажити

​Ознайомча практика з фізичної терапії та ерготерапії етодичні вказівки) - завантажити


                    Методичне забезпечення 2021-2022 н.р.

 

ОК 1. Українська мова за професійним спрямуванням

     Силабус - переглянути

     РНП - переглянути

ОК 2.  Іноземна мова

     Силабус - переглянути

ОК 3. Інформатика

РНП - переглянути 

НП - переглянути 

Силабус - переглянути

МВ СР - переглянути

МВ ЛР (частина 1) - переглянути 

МВ ЛР (частина 2) - переглянути

ОК 4. Латинська мова та медична термінологія
Силабус - переглянути

ОК 5. Безпека життєдіяльності та охорона праці

РНП - переглянути 

ОК 6. Філософія

РНП - преглянути 

МВ С та СЗ - переглянути 

ОК 7. Правове регулювання суспільних відносин в Україні

Силабус - переглянути 

ОК 8. Основи здорового способу життя

РНП - переглянути

МВ СР в умовах дистанційного навчання - переглянути

ОК 9. Анатомія та фізіологія людини 

РНП - переглянути 

НП - переглянути 

МВ ПЗ - переглянути

МВ СР - переглянути 

МВ ЛР - переглянути 

ОК 10.Біохімія, екологія з основами гігієни

РНП - переглянути 

МВ ПЗ - переглянути 

МВ СР - переглянути

МВ ЛР - переглянути 

ОК 11. Клінічний реабілітаційний менеджмент при дисфункціях внутрішніх органів

РНП - переглянути

ОК 12. Основи загальної та клінічної паталогії

НП - переглянути

РНП - переглянути

МВ ПР - переглянути

ОК 13. Основи практичної діяльності у фізичній терапії та ерготерапії (вступ до спеціальності)

 РНП - переглянути

ОК 14. Фізична терапія та ерготерапія при порушенні діяльності серцево-судинної та дихальної систем

РНП - переглянути

ОК 15. Психологія (загальна та вікова)

РНП - переглянути

НП - переглянути

ОК 16. Біомеханіка

РНП - переглянути

МВ ПЗ - перглянути

МВ СР - переглянути

ОК 17. Обстеження, методи оцінки та контролю при порушенні діяльності серцево-судинної та дихальної систем

РНП - переглянути 

НП - переглянути

ОК 18. Професійна етика, деонтологія та психологія спілкування

РНП - переглянути

НП - переглянути

ОК 19. Фізична терапія та ерготерапія при порушенні діяльності нервової системи

НП - переглянути

РНП - переглянути

МВ ПР №1- переглянути

МВ ПР №2- переглянути

МВ СР - переглянути

МВ ВКР - переглянути

ОК 20. Реабілітаційні технології

НП- переглянути

РНП - переглянути

МВ ПР - переглянути

ОК 21. Фізична терапія та ерготерапія при порушенні діяльності опорно-рухового апарату 

РНП - переглянути

НП - переглянути

ОК 22. Обстеження, методи оцінки та контролю при порушенні діяльності нервової системи

НП - переглянути

РНП - переглянути

МВ ПР - переглянути

МВ СР - переглянути

ОК 23. Основи наукових досліджень

НП - переглянути

РНП - переглянути

МВ ПР - переглянути

МВ СР - переглянути

ОК 24. Обстеження, методи оцінки та контролю при порушенні діяльності опорно-рухового апарату

НП - переглянути

РНП - переглянути

ОК 25.Фізична терапія та ерготерапія в інклюзивних закладах

Силабус - переглянути

 

 


Анотації до вибіркових дисциплін

Вікова анатомія та фізіологія, фізіологія ЦНС та ВНД - переглянути

Кінезотерапія у спеціальних медичних групах - переглянути

Масаж лікувальний, загальний і самомасаж - переглянути

Організація діяльності реабілітаційних закладів - переглянути

РНП

НП

Основи догляду за хворими та інвалідами - переглянути

Оздоровче плавання та гідрокінезотерапія - переглянути

Основи медичних знань - переглянути

Основи курортології та фізіотерапії - переглянути

РНП

НП

Паліативна допомога та фізична і психологічна реабілітація важко-хворих - переглянути

Психологія здоров'я та клінічна психологія - переглянути

Спортивна фізіологія та медицина - переглянути


 

Методичне забезпечення навчального плану 2018-2022 рр.

1. Латинська мова

     Навчальна програма - переглянути

     Робоча програма - переглягнути

1. Спортивна фізіологія та медицина

     Навчальна програма - переглянути

     Робоча програма - переглянути

     Практичні роботи- переглянути

     Самостійні роботи - переглянути

1. Основи фізичної реабілітації

     Навчальна програма - переглянути

     Робоча програма - переглянути

     Практичні роботи - переглянути

     Самостійні роботи - переглянути

2. Основи медичних знань

     Навчальна програма - переглянути

     Робоча програма - переглянути

     Практичні роботи - переглянути

     Самостійні роботи - переглянути

1. Фізична терапія та ерготерапія при порушенні діяльності серцево-судинної та дихальної систем

     Навчальна програма - завантажити

     Робоча навчальна програма - завантажити

2. Обстеження, методи оцінки та контролю при порушенні діяльності серцево-судинноїта дихальної систем

     Навчальна програма - завантажити

     Робоча навчальна програма - завантажити

3. Біохімія, екологія з основами гігієни

     Навчальна програма - завантажити

     Робоча програма - завантажити

     Силабус - завантажити

     Самостійні роботи - завантажити

     Лабораторні роботи - завантажити

     Практичні заняття - завантажити

4. Фізичне виховання

     Навчальна програма - завантажити

     Робоча програма - завантажити

     Силабус - завантажити

5. Українська мова у професійному спілкуванні

     Силабус - завантажити

6. Ознайомча практика з фізичної терапії та ерготерапії

     Методичні вказівки - завантажити

7. Безпека життедіяльності, цивільний захист

     Навчальна програма - завантажити

     Робоча програма - завантажити

     Силабус - завантажити

8. Основи догляду за хворими та інвалідами

     Навчальна програма - завантажити

     Робоча програма - завантажити

     Практичні роботи - завантажити

     Самостійні роботи - завантажити

     Силабус - завантажити

9. Анатомія та фізіологія людини

     Навчальна програма - завантажити

     Робоча програма - завантажити

     Силабус - завантажити

     Лабораторні роботи - завантажити

     Практичні роботи - завантажити

     Самостійні роботи - завантажити

10. Біомеханіка

      Навчальна програма - завантажити

      Робоча програма - завантажити

      Практичні роботи - завантажити

      Самостійні роботи - завантажити

11. Реабілітаційні технології

       Курсова робота - завантажити