Навчально-методичний комплекс дисциплін спеціальності 227 - "Фізична терапія, ерготерапія"

Репозитарій методичного забезпечення - переглянути

Бібліотека - переглянути


Методичне забезпечення навчального плану 2018-2022 рр.

1. Латинська мова

      Навчальна прогграма - переглянути

      Робоча програма - переглягнути

1. Спортивна фізіологія та медицина

      Навчальна програма - переглянути

      Робоча програма - переглянути

      Практичні роботи- переглянути

      Самостійні роботи - переглянути

1. Основи фізичної реабілітації

     Навчальна програма - переглянути

     Робоча програма - переглянути

     Практичні роботи - переглянути

     Самостійні роботи - переглянути

2. Основи медичних знань

     Навчальна програма - переглянути

     Робоча програма - переглянути

     Практичні роботи - переглянути

     Самостійні роботи - переглянути

1. Фізична терапія та ерготерапія при порушенні діяльності серцево-судинної та дихальної систем

     Навчальна програма - завантажити

     Робоча навчальна програма - завантажити

2. Обстеження, методи оцінки та контролю при порушенні діяльності серцево-судинноїта дихальної систем

     Навчальна програма - завантажити

     Робоча навчальна програма - завантажити

3. Біохімія, екологія з основами гігієни

     Навчальна програма - завантажити

     Робоча програма - завантажити

     Силабус - завантажити

     Самостійні роботи - завантажити

     Лабораторні роботи - завантажити

     Практичні заняття - завантажити

4. Фізичне виховання

     Навчальна програма - завантажити

     Робоча програма - завантажити

     Силабус - завантажити

5. Українська мова у професійному спілкуванні

     Силабус - завантажити

6. Ознайомча практика з фізичної терапії та ерготерапії

     Методичні вказівки - завантажити

7. Безпека життедіяльності, цивільний захист

     Навчальна програма - завантажити

     Робоча програма - завантажити

     Силабус - завантажити

8. Основи догляду за хворими та інвалідами

     Навчальна програма - завантажити

     Робоча програма - завантажити

     Практичні роботи - завантажити

     Самостійні роботи - завантажити

     Силабус - завантажити

9. Анатомія та фізіологія людини

     Навчальна програма - завантажити

     Робоча програма - завантажити

     Силабус - завантажити

     Лабораторні роботи - завантажити

     Практичні роботи - завантажити

     Самостійні роботи - завантажити

10. Біомеханіка

      Навчальна програма - завантажити

      Робоча програма - завантажити

      Практичні роботи - завантажити

      Самостійні роботи - завантажити

11. Реабілітаційні технології

       Курсова робота - завантажити