Навчально-методичний комплекс дисциплін спеціальності 227 - "Фізична терапія, ерготерапія"

1. Фізична терапія та ерготерапія при порушенні діяльності серцево-судинної та дихальної систем

     Навчальна програма - завантажити

     Робоча навчальна програма - завантажити

2. Обстеження, методи оцінки та контролю при порушенні діяльності серцево-судинноїта дихальної систем

    Навчальна програма - завантажити

    Робоча навчальна програма - завантажити

3. Біохімія

     Навчальна програма - завантажити

     Робоча програма - завантажити

     Силабус - завантажити

4. Фізичне виховання

     Навчальна програма - завантажити

     Робоча програма - завантажити

     Силабус - завантажити

5. Українська мова у професійному спілкуванні

     Силабус - завантажити

6. Ознайомча практика з фізичної терапії та ерготерапії

     Методичні вказівки - завантажити

7. Безпека життедіяльності, цивільний захист

     Навчальна програма - завантажити

     Робоча програма - завантажити

     Силабус - завантажити