Про кафедру

Кафедра здоров'я людини та фізичної культури є одним із основних структурних підрозділів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського та входить до складу факультету природничих наук, який проводить навчальну, виховну, наукову, дослідницьку, профорієнтаційну, організаційну, інформаційну діяльність для підготовки висококваліфікованих фахівців.

 

Кафедра здоров'я людини та фізичної культури є випусковою за наступними спеціальностями (освітніми програмами) та рівнями:

 

- за першим (бакалаврським) рівнем освітня програма «Середня освіта.(Фізична культура)» (спеціальність 014.11 Середня освіта. (Фізична культура);

 

- за першим (бакалаврським) рівнем освітня програма «Фізична терапія, ерготерапія» (спеціальність 227 Фізична терапія, ерготерапія);

 

 

 

Кременчуцький національний університет 

імені Михайла Остроградського

м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, проспект Свободи, 56,
Навчальний корпус № 1, кафедра здоров'я людини та фізичної культури (ауд.1307), манеж СК «Політехнік»   

Тел.: (067)876-18-52
e-mail: zlfk1307@ukr.net