Спеціальності

Підготовка фахівця відбувається за освітньо-кваліфікаційним рівнем:

6.091501 "КОМП`ЮТЕРНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ"

освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр

7.091501 "КОМП`ЮТЕРНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ"

освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст

8.091501 "КОМП`ЮТЕРНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ"

освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр