Спеціальності

Підготовка фахівця відбувається за освітньо-кваліфікаційним рівнем:

227 "ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ"

освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр

014 Середня освіта (Фізична культура)

освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр