Спеціальності

Підготовка фахівця відбувається за освітньо-кваліфікаційним рівнем:

227 "ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ" - завантажити

освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр

014 Середня освіта (Фізична культура) - завантажити

освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр