Залучення практиків до підготовки здобувачів

Проведення практичних та лекційних занять стейкхолдерами - переглянути